dissabte, 15 de gener del 2011

1r Concurs Literari del Perfum El Jardí Secret


L’olfacte és el sentit de la imaginació… perquè impulsa als altres sentits a actuar. - Jean Jacques Rousseau -Deixa volar la teva imaginació, amb rimes i versos. Olora l’aventura que brilla als estels. Eixuga les flaires dels sentiments. Aromatitza vivències reals i inventades. Crea una fragància amb la fantasia de la teva creativitat. Embolica-ho tot amb frases i paraules i participa al 1r. Concurs Literari del Perfum "El Jardí Secret"i així en gaudirem tots.


Bases
Temàtica
El tema estarà relacionat obligatòriament amb el perfum
Participació
-Poden participar-hi les persones interessades que el dia 20 de maig de 2011 tinguin els 16 anys complerts. En el cas que els autors no superin els 18 anys d'edat caldrà el consentiment dels tutors, document que caldrà incorporar al treball.
-Hi haurà tres modalitats: relat curt, conte i poesia
-Els originals poden estar escrits tant en català com en castellà.
-Els treballs que optin al premi hauran de ser originals, inèdits i de creació pròpia.
-Si la persona concursant presenta més d'un treball, els remetrà per separat.
Restriccions
-No seran vàlids els treballs prèviament publicats o que hagin obtingut premis en altres concursos.
-Només s’admetrà un treball per concursant en cada una de les modalitats.
Presentació del treballs
La presentació dels treballs s'haurà de fer d'acord amb les següents condicions:
-La mida del paper ha de ser DIN-A4
-El treball serà mecanografiat amb tipografia arial mida 12. L'espai interlineal senzill
-Extensió dels treballs :
-Relat curt : de 5 a 10 pàgines
-Conte : de 2 a 5 pàgines
-Poesia : no superarà els 30 versos
Els Premis
El concurs estarà dotat amb els següents premis:
Poesia i Conte
1 Penjoll Òpal per cada modalitat
Recreació ornamental del antics flascons per perfum que es lluïen com joies. Aquesta simulació és una creació d’una dissenyadora californiana.
Relat Curt
Penjoll Àmbar
Recreació ornamental en estil vintage dels flascons per perfum que es lluïen com joies. Aquesta simulació és una creació d’una dissenyadora californiana.


L'acte de lliurament dels premis serà al juny del 2011, els detalls es comunicaran a partir del 21 de maig a http://www.eljardisecret.blogspot.com/
El Jardí Secret podrà deixar desert qualsevol de les categories si així ho considerés necessari.
El Jurat
Estarà format per El Jardí Secret i per persones vinculades directa o indirectament al món de la literatura i de la lectura.
Lliurament dels treballs
Opcions de lliurament:
Via postal
“El Jardí Secret”
Apartat de correus n. 2
08391 Tiana
L’original, la còpia i el CD es presentarà en un sobre a l'exterior del qual es farà constar el pseudònim i la modalitat en què es concursa. Dins d'aquest sobre caldrà posar-ne un de més petit on també constarà el pseudònim i la modalitat i, a l'interior, les dades personals de l'autor/a:
Nom i cognoms – DNI – Adreça - Ciutat - Codi Postal - Telèfon - Correu Electrònic – data de naixement – documentació tutorial (si cal)
Via mail
eljardisecret@eljardisecret.com
jardisecret@ya.com
S'haurà d'enviar un mail per cadascuna de les modalitats. S'ha de fer constar a l'”Asumpte" el pseudònim i la modalitat en què es concursa. En un document adjunt s'enviarà el relat on s'ha de posar el títol, el pseudònim i la modalitat. En un altra document adjunt caldrà fer constar:
Títol - Pseudònim – Modalitat - Nom i cognoms – DNI – Adreça - Ciutat - Codi Postal - Telèfon

- El termini d’admissió d’originals quedarà establert el dia 20 de maig del 2011
Altres condicions
-Els originals presentats es mantindran en propietat dels autors permetent a la direcció de “El Jardí Secret” que publiqui part o la seva totalitat pels mitjans que consideri adients
-La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
-Qualsevol imprevist que pugui sorgir l’interpretarà i resoldrà exclusivament l’Organització del Concurs.
Tiana, gener de 2011
El Jardí Secret